Eye 4 Improvement

‘ …. als projectmanager ben je de regisseur van de verandering’

Projectmanagement is het beheersen en sturen van projecten naar resultaat. Door veel organisaties worden projecten gebruikt om ambities te realiseren.

Het managen van projecten is een specialisatie. Het vereist meer dan het beheersen van een methodiek. Succesvol projectmanagement is feeling hebben met ambitie, bedrijfsbelangen en doelstellingen, zonder daarbij de taakvolwassenheid uit het oog te verliezen.

Eye 4 Improvement is ontstaan door de behoefte hier invulling aan te geven. Wij zijn pas tevreden wanneer theorie en praktijk hand in hand gaan. Methodieken zijn de tools, die projectmanagers vanuit de praktijk naar trotse resultaten leidt.

‘…. a fool with a tool is still a fool’

Onze mensen stellen alles in het werk om zelfontwikkeling tot aan het hoogste niveau door te voeren. Wij doen dit door het vakgebied projectmanagent vanuit de essentie begrijpelijk te maken. wij brengen behoeften en wensen van deelnemers bij elkaar, gekoppeld aan een zeer praktijkgerichte, liefst eigen, casus.

Wij bekwamen mens en organisatie in het (in)richten en procesmatig uitvoeren van de gewenste veranderingen, waarbij risico’s beheerst zijn, projecten aan de geldende governance voldoen en benefits optimaal worden gerealiseerd. Wij behalen de resultaten die nodig zijn.